About

 

The light draws the picture, and the shades drawn emotions.

– moncat –

 

 

 

El meu nom és Ramon Pruneda, conegut en l’entorn fotogràfic com “moncat”. Visc a Barcelona, i no és massa difícil trobar-me caminant per els seus carrers. Encara que he cursat alguns cursos, i assistit a seminaris de fotografia, soc bàsicament un fotògraf entusiasta i autodidacte, i recentment un apassionat per la fotografia de carrer.

No m’agrada massa parlar de mi. Penso, que d’alguna manera les fotografies parlan una mica dels seus autors. Totes les fotografies han estat fetes intencionadament, cap d’elles són producte del atzar. Aquesta web nomes vol ser el meu lloc personal, obert per a tothom que estigui interessat.

Gràcies per ser-hi.

 

 

My name is Ramon Pruneda, also known in my photographic environment as “moncat”. I live in Barcelona, and it is easy to find me walking along its streets. Although I have attended several courses and seminars of photography, I am basically a self-taught photographer enthusiast, and recently I have passion for the genre of street photography.

I don’t like to talk much about me. I think the pictures also speak about their authors. All my pictures have a sense from the moment of make them, none of them is made randomly. This website pretends to be my small personal site, humbly open to anyone interested.

Thanks for being there.


 

“La sort – o tal vegada la casualitat – juga un paper molt important, mai se sap el que va a ocórrer. I el que és més interessant és quan alguna cosa totalment inesperada succeeix i casualment estàs en el lloc correcte i al moment adequat (i a més acciones l’obturador al moment oportú). La majoria de les vegades això no funciona d’aquesta manera.

El 99,9% de la fotografia consisteix en fracassar.” – Alex Webb

 

“Luck – or maybe chance – plays a very important role, you never know what is going to happen. And what is most interesting is when something totally unexpected happens and you happen to be in the right place at the right time (and you also trigger the shutter at the right moment). Most of the time this does not work this way.

99.9% about photography consists in failing.” – Alex Webb